Kinh tế

Liệt kê những loại báo cáo tài chính thường gặp của DN

Là một kế toán, chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua các loại báo cáo tài chính thường gặp của doanh nghiệp. Một bộ các báo cáo tài chính thường bao gồm: Báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh các báo cáo tài chính. Cùng tìm hiểu cụ thể các loại báo cáo tài chính thường gặp của doanh nghiệp trong bài viết dưới đây.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán giúp kế toán liệt kê đầy đủ tất cả tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu của công ty vào một thời điểm cụ thể. Bảng cân đối kế toán bao gồm 2 phần là phần tài sản và phần nguồn vốn.

báo cáo tài chính

Phần tài sản giúp kế toán phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp vào thời điểm cuối kỳ kế toán, dưới tất cả hình thái và ở mọi giai đoạn của quá trình kinh doanh.
Phần nguồn vốn giúp phản ánh nguồn hình thành các loại tài sản của doanh nghiệp đến cuối kỳ hạch toán.

https://wikiphapluat.com/5-tieu-chi-lua-chon-nha-cung-cap-phan-mem-hoa-don-dien-tu/

Báo cáo kết quả kinh doanh

Đây là báo cáo tóm lược được toàn bộ các khoản doanh thu, thu nhập và chi phí cho 1 kỳ cụ thể như tháng, quý hay năm. Đây là một báo cáo riêng rẽ và phần quan trọng nhất chính là thông tin kết quả kinh doanh của đơn vị – lợi nhuận. Nếu phần chi phí lớn hơn doanh thu và thu nhập tức là đơn vị sẽ bị lỗ.

Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu

Đây là báo cáo trình bày tóm lược sự thay đổi của vốn chủ sở hữu trong một thời kỳ nhất định. Vốn chủ sở hữu tăng phát sinh từ việc đầu tư của chủ sở hữu và lãi thuần tăng trong kỳ, còn vốn chủ sở hữu giảm do chủ sở hữu rút vốn hay từ lỗ thuần trong kỳ. Tổng số lãi/lỗ thuần sẽ được đưa ra trực tiếp từ báo cáo kết quả kinh doanh.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đây là báo cáo các dòng tiền vào (thu) và ra (chi) trong một kỳ, được chia thành ba loại hoạt động: dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, dòng tiền từ các hoạt động đầu tư và dòng tiền từ các hoạt động tài chính. Báo cáo này cho biết trong kỳ doanh nghiệp đã tạo ra bao nhiêu tiền, đã sử dụng bao nhiêu tiền, tiền được tạo ra từ hoạt động nào và tiền được sử dụng vào hoạt động nào.

Trên đây là 04 loại báo cáo tài chính thường gặp ở các doanh nghiệp mà bất cứ kế toán nào cũng cần phải nắm bắt để có thể giúp doanh nghiệp hoàn thành báo cáo tài chính đối với các cơ quan nhà nước, các đơn vị theo quy định của pháp luật. Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp ích được cho các doanh nghiệp khi mùa báo cáo tài chính đang đến gần.
https://wikiphapluat.com/

5/5 - (1 bình chọn)

Related posts

Lợi ích của tác dụng bảo hiểm xã hội

duynd

Nâng cao ý thức phòng chống tệ nạn ma túy ngày càng bức bối

duynd

Tổng quát chung về các loại thuế hiện hành ở Việt Nam

Leave a Comment