Bất động sản

Tổng hợp các loại giấy tờ cần thiết để được cấp sổ đỏ

Sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) là một loại giấy tờ quan trọng để chứng minh quyền và tính sở hữu đối với đất/ nhà ở, giải quyết tranh chấp cần thiết. 

Giấy tờ phân chia đất chế độ trước

Giấy tờ phân chia đất chế độ trước rất quan trọng trong việc mua bán nhà đất, mua bán nhà tại TPHCM. Nhưng nếu là giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ chính gốc, hợp pháp cấp cho người sử dụng đất thì người sử dụng có quyền dùng làm sổ đỏ.

cap-so-do
Cần có những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất để được cấp sổ đỏ

Giấy tờ chứng mình quyền sử dụng tạm thời

Trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được chính các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hay người này có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất đều có hiệu lực.

Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Cách loại giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 sẽ được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và mang tính hợp pháp. Trường hợp này cho cả mua nhà và mua nhà dính liền với đất.

Có thể bạn quan tâm: Kinh nghiệm để tránh bị lừa khi mua nhà đất

Sổ mục kê đất, sổ kiến điền

Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 có đủ quyền pháp lý để sử dụng.

Dự án, danh sách, văn bản di dân đi kinh tế mới hoặc tái định cư

Người dân thuộc danh sách di dân tái định cư hoặc xây dựng khu kinh tế mới, các dự án cần di dân được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Giấy tờ hợp pháp về thừa kế

Đây là loại giấy tờ nhà hợp pháp chứng minh quyền thừa kế, được tặng, cho quyền sử dụng nhà đất, tài sản, nhà tình thương gắn liền với đất, nhà tình nghĩa.

cap-so-do
Cần có giấy tờ chứng minh quyền thừa kế

Giấy tờ nhà có nội dung về quyền sở hữu nhà ở

Các việc sửa chữa nhà, xây dựng nhà ở, công trình được ủy ban cấp phép, giấy tờ và quy trình hợp lệ là loại giấy tờ nhà có thể căn cứ để làm sổ đỏ sau này nhưng phải chứng minh được cấp phép.

Giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993

Được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam. Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 có nhiệm vụ chứng minh quyền sử dụng đất trước năm 1993.

Bài viết được quan tâm: Cảnh giác nạn lừa đảo cho thuê phòng trọ giá rẻ

Giấy tờ phân chia đất, giao đất của cơ quan có thẩm quyền

Đây là loại giấy tờ được các cơ quan cấp huyện, cấp tỉnh phê duyệt. Vì thế, giấy tờ này chính là căn cứ làm sổ đỏ cho bạn dễ dàng.

Lưu ý chỉ có hiệu lực khi loại giấy tờ nhà này được phê duyệt trước ngày 01 tháng 7 năm 1980.

Các giấy tờ đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số 299-TTg

Chỉ thị số 299-TTg vào ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ là chỉ thị chi tiết về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản lý, bao gồm:

a) Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là hợp pháp;

b) Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập;

c) Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất đối với trường hợp không có giấy tờ quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ trên, bạn hãy đến cơ quan quản lý địa chính của mảnh đất/ ngôi nhà đất để thực hiện yêu cầu cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Chúc bạn thực hiện nhanh chóng. 

Rate this post

Related posts

Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp dành cho môi giới bất động sản Việt Nam

Những thông tin xoay quanh những chiếc sofa góc không phải ai cũng biết

Thiết kế mặt bằng chung cư Dabaco chi tiết, xem ngay!

Leave a Comment